Zajímavosti

Bohemia Energy navrhuje legislativní změny, které budou chránit zákazníky před nekalými praktikami

1
bohemia energy

Kdo nedodržuje energetický zákon a nemá licenci, neměl by mít nárok nabízet energie spotřebitelům. To je jedno z opatření, s nímž společnost Bohemia Energy vstupuje do diskuse o legislativních změnách, které by pomohly vymýtit nekalé praktiky na energetickém trhu.

Podle České obchodní inspekce přesunuli takzvaní „šmejdi“ své nekalé praktiky z klasických předváděcích akcí, kde nabízeli předražené spotřební zboží pochybné kvality, na trh s energiemi. Zprostředkovatelské společnosti hřeší na to, že dodávky energií přímo neposkytují, nemusejí tak mít licenci od Energetického regulačního úřadu ani dodržovat energetický zákon.

To by se mělo změnit. Odborníci, včetně zástupců Bohemia Energy, se shodují, že činnost zprostředkovatelů nabídek energií by měla být posuzována podle energetického zákona. „Zprostředkovatelé nabízejí anebo zajišťují pro zákazníky aukce nebo výběrová řízení. Mnohdy však zneužívají a vystavují klienty pokutám za porušení smlouvy, pokud zákazník odmítne podepsat s vybraným dodavatelem smlouvu. To je samozřejmě obcházení energetického zákona,“ popisuje obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub přínos legislativní úpravy, která má podporu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Přísnější dozor nad prodejci energií ochrání spotřebitele

Velkým problémem jsou i nekalé praktiky jednotlivých prodejců energií. Proto se Bohemia Energy zasazuje o to, aby každý musel pro svou činnost získat oprávnění. To by uděloval dozorový orgán na základě splnění povinných podmínek: trestní bezúhonnosti a složení zkoušky z „energetického minima“. Dozorový orgán by zároveň přijímal podněty k odebrání licence, anebo stížnosti od spotřebitelů. „Toto opatření by rovněž zamezilo nekalým praktikám v oblasti osobního prodeje, protože každá společnost i spotřebitel by si mohli ověřit, zda prodejce je férový, či zda si na něj už někdo stěžoval,“ upřesňuje Holub.

Největší alternativní dodavatel energie na aktivitu zákonodárců nečeká s rukama v klíně.  „Chceme jít příkladem. V celé skupině Bohemia Energy máme zavedenou celou řadu kontrolních mechanismů, díky kterým máme dokonalý přehled o našich prodejcích. Pokud někdo z hlediska etiky pochybí, tak u nás končí. Problémem však je, že ten samý prodejce se ke spotřebitelům vrátí, a to pod hlavičkou jiné firmy,“ říká Libor Holub.

Zjednodušení změny dodavatele pomůže proti nekalým praktikám

Při změně dodavatele se valná část problémů, které dodavatelé i spotřebitelé řeší, váže k administrativní zátěži při tomto procesu. Zejména jde o obtížné získávání informací, které komplikují přechod zákazníků od stávajícího k novému dodavateli. Proto Bohemia Energy navrhuje, aby data o jednotlivých odběrných místech, která jsou shromažďována u Operátora trhu s elektřinou (OTE), byla doplněna i o další informace, jako je adresa odběrného místa, stávající dodavatel, výročí smlouvy u stávajícího dodavatele a nejzazší termín pro výpověď stávající smlouvy. „Tím by nový dodavatel měl jako účastník trhu všechny potřebné informace pro uzavření smlouvy k dispozici právě u OTE a výrazně by se tak zmenšil prostor pro nekalé praktiky,“ vysvětluje Libor Holub.

Etický kodex pomáhá chránit zákazníky

Bohemia Energy při ochraně spotřebitelů neotálí, řadu prvků obsahuje také její firemní etický kodex. Ať už jde o transparentnost, způsob jednání se zákazníkem nebo zvýšená pozornost věnovaná nejstarší věkové skupině obyvatel. „Etický kodex dle doporučení ERÚ vnímáme jako důležitý krok, který pomůže zlepšit situaci na trhu s energiemi. Věříme, že i další dodavatelé energií se k tomuto kodexu připojí,“ doplňuje Libor Holub.

logo

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky

1 Komentář

  1. Myslím si, že je dobře, že se takto zajímají o své zákazníky a hledí na to, aby k nim bylo férově přistupováno.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.